Høyesterett: – Kjendiser må tåle bryllupssnoking

Høyesterett har avgjort at Se og Hør hadde rett til å ta og publisere bilder av bryllupet til to artister. Dermed har det blitt trukket en viktig grense mellom privatlivets fred og ytringsfriheten.

I tråd med nyere rettspraksis trodde mange at Se og Hør kom til å gå på enda et nederlag i domstolen, og få nok en dom på at de hadde krenket privatlivets fred. Slik gikk det ikke.

Spektaklært bryllup
Det var bryllupet til Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther i 2005 som utløste Se og Hørs interesse. Bryllupet fant sted på en holme i strandsonen, og var ganske så fancy greier. Kjendisbladet tok bilder med teleobjektiv uten å spørre, og publiserte disse. I både tingrett og lagmannsrett ble bladet, redaktøren og journalisten dømt for krenkelse av privatlivets fred, som er vernet i straffeloven § 390 og skadeerstatningsloven § 3-6. Men i Høyesterett stemte tre av de fem dommerne for frifinnelse.

Høyesterett har i flere saker de senere årene trukket opp nye linjer i forbindelse med ytringsfriheten. En av grunnene til dette var skiftet som Den europeiske menneskerettsdomstolen sto for i von Hannover-saken i 2004. For første gang på lenge kom domstolen til at privatlivets fred i EMKs artikkel 8 veide tyngre enn ytringsfriheten i artikkel 10. Domstolen pekte på at i en del kretser hadde ytringsfriheten blitt tillagt for stor vekt i forhold til den andre menneskerettigheten.

Vi så det første utslaget av denne holdningen i den forrige saken mot Se og Hør. I denne saken vant to tidligere Big Brother-deltagere, som var blitt et par, frem mot bladet etter at Se og Hør trykket påstander om at de hadde gått fra hverandre. Stud.Jur. har skrevet om denne saken i nr 4/2007, s. 19–27.

Platadommen kom i mellomtiden
I mellomtiden har Høyesterett hatt nok en viktig sak om grensedragningen oppe til doms. I den såkalte Plata-saken i Rt 2008 s. 489 ble en mann filmet mens han handlet dop på pusherområdet foran Oslo S, sammen med sin mindreårige datter. Politiet ga videoen til NRK, som i lett sladdet versjon sendte den. Høyesterett kom til at selv om de nærmeste kunne kjenne ham igjen, var det ikke krenkelse av privatlivet. I følge dommen veier ytringsfriheten i saker av samfunnsmessig interesse, tyngre enn privatlivets fred. Vurderingstemaet er om det aktuelle oppslaget gir et tilskudd til samfunnsdebatten. Saken viste at narkotika ble kjøpt av ganske vanlige folk som til og med tok med seg småbarn på narkoshopping. Det var samfunnsrelevant.

Ikke intimt eller infamerende
Spørsmålet i denne saken var om bryllupet var privat. Høyesterett sier at bryllup er en ting som hører privatlivet til, men at nøytral omtale som utgangspunkt må godtas. Det kan derimot være verre der man har fått beskjed om at man ikke ønsker oppmerksomhet, og bildene tas mot de involvertes ønske. Men det må foretas en vurdering om det er krenkende å komme med slike personopplysninger i offentligheten. Og dette er den store forskjellen. I denne saken dreide det seg om noe hyggelig, og langt fra så intimt som utroskapspåstandene i Big Brother-dommen.

Offentlig tilgjengelig område
Det var heller ikke en rekke bilder tatt kloss innpå, eller et par som var utsatt for årevis av snikfotografering, som prinsesse Caroline i von Hannover-dommen.  Det var ikke bilder fra selve vielsen. Det var også gjort på et område som var offentlig tilgjengelig, og var derfor ikke så paparazzipreget som bildene i von Hannover-dommen.  Førstvoterende legger også vekt på at bryllupet ble gjennomført med et spektakulært preg, med mannskor og båtfart som godt ville påkalle oppmerksomhet for folk i nærheten. Dette bidro til at flertallet, dommerene Utgård, Bårdsen og justitiarius Schei, kom til at det ikke var en rettstridig krenkelse av privatlivets fred.

Mindretallsdissensen
Mindretallet er enig i de rettslige utgangspunktene, men vektlegger de ulike momentene i den endelige helhetsvurderingen annerledes. Annenvoterende peker på at flere oppfatter bryllup som private handlinger, og at et slikt ønske bør respekteres. Videre mener annenvoterende at det følger av von Hannover-dommen at privatlivet også vernes på offentlig tilgjengelige områder. Og selv om det å underholde er et aktverdig formål for å trykke noe, er ikke vernet så sterkt når de involverte har sagt de vil ha det privat, og det ikke er spesielt viktig informasjon om personer uten særlig makt som trykkes. Også dette mener annenvoterende er å lese ut av von Hannover-dommen, som blant annet handlet om bilder av prinsesse Caroline – en kjent person med i alle fall kulturell innflytelse  –  mens hun gjorde private gjøremål. Annenvoterende mener og at bruken av telelinse gir preg av skjult kamera.

Rettstilstanden høsten 2008
Det står for meg som rimelig klart at man ut fra dette kan trekke noen slutninger om hva Høyesterett tenker om grensen mellom ytringsfrihet og privatlivets fred. Det er for det første klart at privatlivet har vern etter erstatningsreglene, straffeloven og åndsverklovens regler om rett til eget foto. Men publisering av private opplysninger avhenger av hva slags informasjon som fremkommer og situasjonen de tas under. Det som oppfattes som intimt og meget privat, typisk helse, seksualliv og annet sensitive opplysninger, er bedre vernet enn det trivielle eller mer dagligdagse og ikke-infamerende. Og dersom hverken billedtaking eller publisering gjøres på en plagsom måte, godtas den lettere. Det er i og for seg ikke en endring av rettstilstanden, men peker på en forsiktig avveining av to kryssende hensyn. De intime opplysningene er fremdeles vernet, og ytringsfriheten er ikke beskåret.

Kritikk
Etter dommen var det selvsagt glede hos pressen og skuffelse hos kjendisene. Det er nå bekreftet at saken vil bli klaget inn for EMD, det vil si at Sæther og Lillo-Stenberg kommer til å påstå at Norge har krenket deres privatliv ved rettslig å godkjenne publiseringen. Det kan bli spennende, for allerede en uke etter dommen hadde det kommet noen interessante faglig kritiske bemerkninger.

For det første er det antydet fra flere at dette er en ganske dårlig begrunnelse, siden det er vanskelig å trekke noen klare prinsipielle drøftelser ut fra dommens begrunnelse. Advokat Anine Kierulf i  Schjødt  påpeker dette, særlig de uklare drøftelsene av om bildene var krenkende for brudeparet, i en kronikk i Aftenposten den 5. september.

Eget bilde svakt drøftet
Jusprofessor Olav Torvund har i sin blogg på http://www.torvund.net en interessant kommentar. Han reagerer på at dommen ikke drøfter retten til eget fotografi nøyere, se åndsverkloven § 45c. Lillo-Stenberg og Sæther påstår at siden de sa nei er trykkingen av bildene ikke lov, og at bryllupsbildene ikke har allmenn interesse, som er unntaket fra hovedregelen om at avbildede kan nekte noen å bruke fotoet. Flertallet mener at vurderingen etter denne regelen ikke kan være annerledes enn etter hovedvurderingen, og avviser argumentet med et par setninger. Torvund skriver at det er rart at en ikke vurderer dette grundigere, og avslutter med følgende bombe: «Hadde noen til eksamen gitt en så tynn begrunnelse som førstvoterende gjør på dette punktet, da hadde han nok ikke fått noen god karakter av meg».

Bergenskritikk
Bjørnar Borvik, førsteamanuensis på jussen i Bergen, har i Klassekampen pekt på at hvorvidt det var paparazzivirksomhet ikke var relevant etter von Hannover-dommen. At stedet var offentlig tilgjengelig var heller ikke relevant for EMD. Det sentrale var tvert imot om bildene hadde samfunnsmessig betydning nok til at de veide tyngre enn retten til eget bilde, mener Bovik, og om den avfotograferte hadde en berettiget forventning om å være på et område som ikke kan bli invadert av presse.

EMD-utfall langt fra sikkert
Domstolen i Strasbourg er treg, og det kan ta to til fire år før den avgjøres, enda lengre om den klages inn for storkammeret. Dessuten er  utfallet i domstolen langt fra sikkert, siden EMD er satt til å drive en dynamisk tolkning av en forholdsvis vag konvensjonstekst. Men blir den tatt opp, kan saken bli en interessant test på om privatlivets fred er i ferd med å stadfestes som en av de sentrale menneskerettighetene.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: