Faktasjekk: Må museet fire flagg?

I følge dagbladet.no har Statsbygg og Utenriksdepatrementet reagert på at Nasjonalmuseet har heist et annet flagg enn det norske i en flaggstang, og vil ha det ned. En rask sjekk avslører at det ikke er så enkelt likevel.

I følge artikkelen har museet som en del av kunstprosjektet «Afrika i Oslo» heist flagget til Den afrikanske union (AU ) i flaggstangen utenfor Nasjonalmuseet, avdeling Museum for samtidskunst.  Museet holder til i det gamle hovedkontoret til Norges Bank i Oslo, og er eid av staten via Statsbygg. Statsbygg hadde fått en henvendelse fra en undrende borger som lurte på om det var lov. Etter litt fomling og med støtte fra Utenriksdepartementet, som håndterer spørsmål om flagg og riksvåpen, kom de til at det ikke var lov å henge noe annet enn det norske flagget der, siden det stod i flaggloven.

Dette hørtes litt merkelig ut, så vi bad Statsbygg om å presisere sin hjemmel. Og de svarte via sin pressetalskvinne at det er flaggforskriften § 4 som hjemler dette. Så la oss se litt nærmere på dette.

Grunnloven  § 111 sier at flaggets form og farger  fastsettes «ved Lov». Denne loven er nå lov av 10. desember 1898 nr 1 om det norske Flag. I medhold av denne er det fastsett en egen flaggforskrift om bruk av statsflagg og handelsflagg, FOR-1927-10-21-973, (flaggforskriften).

Handelsflagget, det mest brukte norske flagget

Forskriften regulerer først og fremst flaggets form, farge, heise- og firetider, samt hva som regnes som offisielle flaggdager. Dessuten reguleres det strengt hvem som ikke får bruke statsflagget, dvs. flagget med splitt og tunge; dette er det bare offentlige etater som skal bruke. Men det er ingenting i flaggforskriften om hva som skjer dersom det er heist et fremmed flagg i nærheten, eller om det er lov å bare heise et fremmed lands flagg.

Statsbygg og UD mener at dette er regulert i forskriftens § 4: «flagging foregår ved statsflagget». Men her er det to ting en må se på: For det første er det ganske unaturlig å tolke inn et forbud mot å bruke andre flagg inn i denne ordlyden. Dessuten må en se hvor bestemmelsen er satt inn. Paragraf 4 regulerer etter sitt innhold kun offisielle flaggdager. Dermed regulerer ikke bestemmelsen noen av de andre dagene i kalenderen.

dimensions_for_state_flag_of_norway

Det norske statsflagget, med splitt og tunge

Dessuten så er det en annen ting som må påpekes. De overnevnte reglene gjelder kun på offentlige bygninger. Men dersom bygget ikke huser en statlig institusjon, er det ikke lov å bruke statsflagget med splitt og tunge, jfr. flaggforskriften § 3 annet ledd, som innfører denne regelen dersom «bygningen helt eller for den vesentligste del er bortleiet til private». Et statlig hus som leier ut en privat eier, kan dermed ikke bruke statsflagget. Men i tråd med dette, faller også de andre reglene om statsflagg bort, og med unntak av regler om fargen, formen og heisetider  (merk og at overtredelsene ikke er straffbare) er det fritt frem for private. Nasjonalmuseet er i følge sine egne vedtekter en selvstendig stiftelse, og er dermed et eget rettssubjekt, uavhengig av staten. Departementet kan dermed ikke pålegge museet å bruke flagget på en spesiell måte . Vil departementet styre dette, trenger de en lovhjemmel, og det har deptet via  flaggloven fra 1898 ikke overfor private.

Et siste poeng er om det opphengte flagget er et flagg. Departementet mener at det er enkelt: et flagg er et flagg. Det er det derimot ikke så stor grunn til å ta helt for god fisk. Det opphengte flagget er i utgangspunktet et AU-flagg. Men tvers over flagget har kunstneren brodert sitt eget navn. Dermed kan det resies spørsmål om en her står overfor et åndsverk som har såpass verkshøyde, dvs. at utgangspunktet er såpass endret at det har oppstått et nytt verk. Jeg tror at det er riktig løsning. Kunstverket må ses i sammenheng med resten av installasjonen på plassen, samt at tilføyelsen på det opprinnelige flagget er såpass dominerende og synbart at det er åpenbart for en tilskuer at det ikke er det opprinnelige flagget som er brukt. Dermed er flagget ikke «et flagg» i streng forstand, men et kunstverk. Heller ikke forholdet mellom kunst og det norske flagg er regulert i flaggforskriften eller -loven.

En del ser ut til å tro at det er en regel om at dersom det er et norsk flagg og et utenlandsk flagg på samme bygning, så skal det norske ha rangen, dvs. ha den mest fremtredende plassen eller henge høyest. Det stemmer for så vidt, men kun i ett tilfelle. Etter lov av 29. juni 1933 nr. 2 kan Kongen fastsette nærmere regler om bruk av flagg på kommunale bygninger. Det har han og hans råd gjort, og i forskrift av  6. juli 1933 nr. 0003 er det bestemt at på kommunale bygningerskal det helst være kun norske flagg, og om det likevel er et fremmed stats flagg der, skal det utenlandske «… ikke gis en mere fremtredende plass enn Norges flagg». Men som sagt, denne regelen gjelder kun kommunale bygninger, ikke statlige eller private.

Min tese på bakgrunn av dette er altså at det ikke finnes noen hovedregel om at en kun skal bruke norske flagg. Det er videre kun kommunene som kan pålegges å gi det norske flagget den mest fremtredende plassen dersom det henger sammen med et utenlandsk.

Et morsomt poeng er at reglen kun gjelder fremmede lands flagg:  en fremmed organsiasjon sitt flagg, f.eks. EU-, AU- eller FN- flagget, kan godt henge høyest og på den beste plassen. Det samme kan forøvrig byen eller kommunens eget flagg. I Bergen skal dette før unionsoppløsningen ha ført til at ordføreren for å unngå gnisninger mellom Norge og Sverige  beordret kommunen til kun å heise byflagget.

Dessuten kan ikke staten regulere bruken av flagg for private institusjoner. Og skulle vi ta departementet helt på ordet, burde de også ha reagert på at en under innspillingen av Max Manus-filmen firte det norske statsflagget over Stortinget og lot bygningen prydes av det flagget som ble ført mellom 1940- og 1945: det tyske hakekorsflagget.

Vi har altså sett at både utenriksdepartementet og Statsbygg har gått fem på i sin juridiske forståelse. Samtidsmuseet kan dermed med god samvittighet heise flagget sitt igjen. Dessverre melder mediene at museet har gitt opp: de har kjøpt seg en ny flaggstang til kunstverket.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: