Vitnemålssermoni uten vitnemål

Studentene vil fra våren av ikke lengre få vitnemålet under vitnemålssermonien. Det vedtok fakultetet uten å spørre studenterepresentantene.

Vitnemålssermonien har tradisjonelt blitt avholdt i slutten av det siste semesteret av studietiden, og har inkludert kulturelle innslag, taler og høytidelig utdeling av vitnemålene. Dette blir det nå slutt på, etter at fakultetets toppleder dekan Hans Petter Graver vedtok å endre på rutinene. Men det vedtaket kan være lovstridig vedtatt.

Av hensyn til de ansatte
Graver mener dagens situasjon var for tøff for de ansatte i fakultetsadministrasjonen. Universitetets dataprogram Felles studentsystem (FS) er ikke tilpasset jussens eksamenssystem, noe som har ført til ekstra mye manuelt arbeid. Universitetets nye krav til gradsfangst (automatisk vitnemål ved oppnådd grad, journ. anm.) og reservasjonsrett førte og til økte problemer.

– Kontroll av den enkelte students resultater er omfattende og krever stor grad av nøyaktighet. Tiden fra sensur faller til vitnemålene skal være ferdig er svært knapp. Nå har altså arbeidsbelastningen økt ytterligere på grunn av innføringen av gradsfangst. Situasjonen var kommet dit at både verneombudet og fakultetets hovedverneombud hadde tatt opp saken som et arbeidsmiljøproblem, sier Graver. Han mener også det var et økonomisk spørsmål. 

– Vi hadde valget mellom å tilføre mer ressurser (stillinger) til eksamensavdelingen eller å endre seremonien. Siden vi har vedtatt at alle ledige ressurser skal gå til å bedre studiekvaliteten var valget egentlig lett, sier dekanen.

Frykter at flere ikke gidder møte
Fakultetet planlegger nå å sende ut vitnemålene til studentne i løpet av jule- eller sommerferiene, og bytte ut dagens vitemålssermoni med en avslutningssermoni. Men denne skal legges til semesteret etter at studentene er ferdige. Lederen i Juridisk studentutvalg, (JSU) Helge Blyberg, mener ordningen ikke er god nok.

– Hvis en høytidelig og viktig anledning som det å motta vitnemål nå skal overlates til postmannen ser jeg det klart som en nedbygging av det seremonielle og høytidelige ved studiet, sier han. Han er og lite fonøyd med det han kaller » en retorisk endring av begrepsbruken fra «vitnemålsutdeling»til «avslutningsseremoni» fra fakultetsledelsens side.
– Vi er bekymret for at dette kan føre til at seremonien fra et studentsynspunkt anses mindre relevant.
– Frykter du at studenter ikke kommer til å delta på sermonien når den flyttes?
 – Ja. Det blir en utfordring å skape en seremoni som appelerer nok til at man kommer tilbake til fakultetet flere måneder etter avsluttet studium.Jeg mener helt klart at å unnlate å utdele vitnemål ved denne seremonien marginaliserer betydningen av arrangementet. JSU mener at seremonien fremdeles bør innebære vitnemålsutdeling.

Dekanvedtak uten studenthøring
Flere studenttillitsvalgte har også reagert på at dekanen vedtok dette, uten å forhøre seg med studentrepresentantene først. Forslaget om å endre sermonien var oppe i Programrådet i høstsemestert. Der ble det ikke sagt noe om arbeidsbelastningen for adminsitrasjonen i det organet, og det gikk enstemmig inn for å beholde dagens vitnemålsermoni. JSU var derfor svært overrasket over å få vite at dekanen hadde brukt fullmakten sin som leder av fakultetet til å endre vedtaket, uten å høre med studentene.

– I en sak som ensidig går ut over studentene mener vi det er svært uheldig at avgjørelsen blir tatt bak lukkede dører uten at studentene får mulighet til å komme med forslag til alternative løsninger som ivaretar alle parters interesser, sier JSU-leder Helge Blyberg.

 Han og de andre studentrepresentantene i fakultetsstyret, Alette Hillestad og Kenth Rune Volla, gikk til det uvanlige skrittet å levere en skriftlig protest, kjent som en protokolltilførsel, på forrige møte i fakultetets høyeste organ fakultetsstyret. De tre er «sterkt kritiske» til å ta saker på fullmakt i stedet for i organer der studenter er representert . De skriver og at fremgangsmåte kan stride mot regelen i unviersitetsloven § 4-1 (4) om at studentene skal ha anledning til å få uttale seg i saker som angår studenter. «At en sak som så åpenbart angår studentene tas på fullmakt mener vi strider imot formålet med universitetsdemokratiet slik det er knesatt i universitets- og høgskoleloven» skriver de tre studentrepresentantene.

Særlig Volla, som er tidligere JSU-leder og nå sitter som uavhengig styremedlem, er sterk kritisk til systemet der fakultetets ledelse tar avgjørelser på fullmakt uten å konferere med studenter.
– Det vil nok ikke være helt lett for hun eller han som er ferskest på jobben å be sjefen om fri for å reise inn til Oslo for å gå på noe som ikke er jobbrelevant, sier Kent Rune Volla.

 Flott sermoni, lover dekan
Dekan Hans Petter Graver tar til seg deler av kritikken, og sørget blant annet for at saken ble diskutert som en orienteringssak på  forrige møte i fakultetsstyret.

– Vi tar selvsagt kritikken på alvor, og beklager hvis studentene opplever at de ikke har blitt involvert tilstrekkelig. Vi mener beslutningen er god og velbegrunnet, og er trygge på at studentene vil forstå beslutningen når de studerer begrunnelsene for vedtaket. Ved å prioritere studiekvaliteten med alle ledige midler mener jeg at fakultetet varetar både hensynet til studentene og hensynet til fakultetets ansatte på best mulig måte, sier dekanen. Han er derimot ikke enig i at sermonien blir mindre relevant, og påpeker at etter flyttingen kan faktisk flere studenter delta, typisk de som leverer store oppgaver på utsatt tid eller må få godkjent utenlandsopphold. 
 – Når seremonien kommer på dette tidspunktet av året (september for vårsemesteret og mars for høstsemesteret) medfører det at vi kan invitere alle kandidatene det aktuelle semesteret til å komme, sier Graver, som lover at sermonien skal bli flott.

– Vi ønsker i samarbeid med JSU å skape en fin og verdig seremoni som alle parter kan enes om og glede seg over!, avslutter dekanen.

Protokolltilførsel
Studentene er sterkt kritiske til den udemokratiske prosessen som har ledet frem til dekanvedtaket om at den seremonielle vitnemålsutdelingen skal avvikles. Studentene, som vedtaket direkte rammer, har ikke blitt informert eller hørt i forkant slik at en løsning som er akseptabel for alle parter kunne finnes. At en sak som så åpenbart angår studentene tas på fullmakt mener vi strider imot formålet med universitetsdemokratiet slik det er knesatt i universitets- og høgskoleloven.

 Studentene beklager at den seremonielle vitnemålsutdelingen er fjernet uten vårt samtykke, og oppfordrer dekanat og administrasjon til å revurdere saken, og legge til rette for løsningsorientert diskusjon.

 Kenth Rune Volla, Uavhengig studentrepresentant                              

Alette Hillestad,              JSU       

Helge Blyberg,   JSU                          

(Merkand: Artikkelen ble kortet ned ved trykking i Stud.Jur. nr. 3/2009 )

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: