Bokanmeldelse: Knophs oversikt over Norges rett

En ny og oppdatert utgave av Knophs klassiske oversiktsbok har kommet ut.  Her er den første bokanmeldelsen av den nye versonen av standardverket. (Publisert i Stud.Jur. nr. 4/2009)

 Til langt uti etterkrigstiden var det ofte vanskelig å finne lærebøker. Men i 1934 kom det derimot ut en enkel liten bok, skrevet av fakultetets unge stjerneprofessor Ragnar Knoph (1894–1938). Mellom to permer fant man en kort oversikt over den mest sentrale jussen. Denne boken, kjærlig omtalt som Oversikten eller oftere som Knoph (uttales knåff), har nå i 75 år vært et fast følge for jusstudenter og jurister. Knoph var en juridisk ener og en språkmektig stilist med en skarp penn, og vek ikke tilbake for å skrive med vidd. Den nye utgaven er den 13. i rekken. Det er derfor ikke noe igjen av Knophs opprinnelige tekst, så det er mindre vitt og mer vitenskap i tekstene. Det er synd, for de djerve vittighetene har blitt færre, bare siden forrige utgave.

Gir oversikt
Boken er delt inn i oversiktelige kapitler på en måte som de fleste jusstudenter vil kjenne seg igjen i, minus at selskapsrett står under sammenslutningsrett, kjøpsretten står under kontrakts/obligasjonsrett og tredjemannsvern er under formuesrett. Her er alt fra tekster om rettsystemet (rettskildelære), strafferett og arverett, til mer ukjente disipliner som samerett og forsikringsrett. Tekstene er korte, effektive, hovedregel er avløst av nye hovedregler, uten å plundre med unntak etter unntak. De gir en lettlest og grunnleggende innføring i de viktigste reglene. Tekstene er godt tilpasset den som ikke har lest noe særlig juss før. Leseren får som lovet en oversikt over norsk rett. Siden boken er på 832 sider tekst, og det er 200 sider mindre enn i den 10. utgaven, kan en selvsagt ikke få med alt som kunne, burde og ville vært lærerikt å ta med. Kortheten er også en grense for den ekstra vitebegjærlige.  Det betyr at det ikke er mange henvisninger. Den som vil lære mer er derfor henvist til selv å finne frem i den vanlige teorien. For en oversiktsbok er dette fullstendig tillatt; en så kort bok ville ikke tålt å bli belemret med fotnoter og en rekke Rt.-referanser, selv om de av og til savnes. Men oversikten er den store styrken og grunnen til at boken står så sterkt.

Til tider upedagogisk
Flere av tekstene er gode og oversiktlige, for eksempel de om statsrett, rettssystemet og om personvern. Men det er også et par ting som trekker ned. Sivilprosesskapitlet er noe upedagogisk, siden det for eksempel ikke gir gode eksempler på hva indispositive saker er og nevner «rettsmidler» i teksten før en har skrevet om hva rettsmidler er. Nødverge og selvtekt er behandlet i sivilprosess og ikke strafferettsdelen, slik det er normalt å ordne emnet. Og i EØS-delen er et sentralt tema som vetoretten derimot ikke omtalt som det, men som «ikke enighet». Kontraktsretten er ganske omfattende, hele 140 sider. Selv om den har blitt mer og mer redusert de tre siste utgivelsene er det mye når for eksempel strafferetten får 17 sider og EU/EØS bare 6.   

Bærer preg av ulike forfattere
Men dette er småtterier, for det store problemet med boken er nok at det er mange kokker med ulikt syn på hva som skal med. Noen viser til historien bak reglene, andre har med kapitler om grunnleggende hensyn og fagområdets egenartede rettskildelære, mens noen bare skriver om de viktigste basisreglene, og antallet referanser til rettspraksis svinger voldsomt. Hva skal en Knoph-tekst bestå av, kan en gjerne tenke over neste gang en gir ut boken. Jeg vil gjerne at redaktøren ber om at alle tekstene har tredelingen historien, hensynene/prinsippene, og hovedreglene, med referanse til de viktigste rettskildene og en oversikt over de store vanskelige debattene. Og kunne en greie å ta med basic rettsfilosofi, rettshistorie, rettsøkonomi og rettsosiologi, ville den 14. utgaven blitt perfekt.

Ingen selvstendig lærebok
Etter mitt syn fungerer Knoph på de to første avdelingene godt som introduksjon og repetisjon. Jeg vil virkelig anbefale Knoph som hurtigpensum når du trenger en kjapp innføring før forelesningene begynner. Da har en fått inn grunnrisset av faget, og forelesningene blir litt mer forståelige, særlig når foreleseren bruker faguttrykk allerede fra dag én.

For tredje- og fjerdeavdeling er boka etter mitt syn antagelig for kort til å bli brukt noe særlig til repetisjon foran eksamen. Den gir fremdeles et greit overblikk, men på disse to avdelingene er kravene mye høyere, og Knoph gir, som lovet, bare en helt elementær oversikt. På eksamen skal du ofte vurdere og skrive spalte opp og spalte ned om det som er problematisk og uklart i jussen, om hva som er samme rettsforhold i prosess eller ulovfestet gjennomskjæring i skatteretten. Den innsikten gir ikke Knoph.

Men på det siste studieåret kan du gjerne fiske frem boken igjen en siste gang. Skal du velge hvilket valgfag du vil ta på 5. avdeling kan det lønne seg å bla litt i Knoph for å se om noen av valgfagene er interessante. De fleste, fra arbeidsrett til forsikringsrett, er der, klare til å gi et lite innblikk i hva fagene handler om.

De eneste rene feilene jeg har funnet er typografiske. I skatterettsdelen henger sideoverskriftene fra det forrige kapittelet om ekspropriasjonserstatning igjen, og i internasjonal privat- og prosessrett er alle sideoverskriftene byttet ut med «rettergangen i straffesaker». De få typografiske uhellene er det kanskje ikke mulig å unngå når dette er den 13. utgaven. For totalt sett lander boken med begge beina på jorda etter nok en gang å ha sendt skribentene opp på de juridiske tindene for å la oss få et overblikk over det juridiske landskapet. Den 13. Knoph’en kommer heldig fra det.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: