Kommentar: Tving oss litt mer

urbygningenJusstudiet skal reformeres, og det diskuteres om studieordningen bør få obligatoriske elementer i undervisningen. Studentutvalgets er negative, men i denne kommentaren skal det pekes på noen fordeler ved å tvinge nervøse jusstudenter til å tåle noen obligatoriske deler.  (Publisert i Stud.Jur. nr. 4/2009)

Tre ting har ført til at man har sett på måter en kan legge om jusstudiet på. Kvalitetsreformen stilte strengere krav til gjennomstrømning og student-lærerkontakt. Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gav jussutdanningene i Norge ståkarakter, men med alvorlige merknader. Og den økonomiske krisen universitetene kom uti takket være det bedrøvelige «hvileskjæret» til Regjeringen førte til at Blindern skar ned det samlede studenttallet med 1/3. Nå har fakultetet satt ned en gruppe, det såkalte Stenvik-utvalget, som skal utrede fremtidens jussutdanning i Oslo.

Studentene er representertert via Juridisk studentutvalg (JSU). Obligatorisk undervisning – stridens eple Studentene har stort sett fått det som de vil. Det blir ikke en todeling av jussen, bestående av en bacheleorgrad på tre år og en toårig mastergrad på toppen, i stedet for dagens femårige mastergrad i rettsvitenskap, siden kravene til studiet senkes dersom deler av det er på lavere nivå. Alle ønsker at karakterene skal bestå, og det er enighet mellom JSU og fakultetet om at det må bli flere og tettere kurs. Studentene skal da se lærerne sine oftere, blant annet gjennom basisgrupper, som er grupper på 10–15 studenter som skal ha samme lærer gjennom hele avdelingen.

Men på ett punkt har JSU satt ned foten: Et stort flertall i utvalget vil ikke under noen omstendighet ha obligatorisk oppmøte på noe av undervisningen. Det er et synspunkt det ikke ser ut til at studentene får støtte for i fakultetsledelsen. Signalene fra blant annet dekanatet og gruppen av instituttledere som har sett på omleggingene tyder tvert imot på at en ønsker å innføre mer obligatorisk oppmøte en dagens lille bit, hvor kun eksamenene og etikkurset på 4. avdeling er obligatorisk.

Det er forståelig at studentutvalgets flertall ønsker å beholde dagens ordning. Ikke all undervisningen ved jussen er god, og ekstra tid på lesesalen eller med fakultetsoppgavene er ofte bedre tidsbruk enn å lide seg gjennom kurs og forelesninger som ikke gir en det minste input eller motivasjon. Og friheten gjør at studenter kan ta på seg alt fra ekstraarbeid og trainee-opphold til verv, for eksempel som frivillige journalister i Stud.Jur., eller medlemmer av JSU.

Men likevel er det etter min mening mye bedre om studentene faktisk får en viss del obligatorisk opplæring i løpet av studiet.

Daffe studenter
Dagens kurs, få og med for mange studenter, er altfor lite aktiviserende, men det er delvis på grunn av oss selv. Altfor mange ganger er det vi studentene som ikke har forberedt oss, eller rett og slett sitter stille som mus i klasserommene. Dette er bare irriterende for medstudenter og lærere som forbereder seg og ønsker en aktiv undervisning. Ingen lærer forbereder seg godt til et kurs om ikke studentene gjør det samme. Det er altså rett og slett bortkastede penger å lage gode kurs dersom studentene skusler det bort.

I en del tilfeller er kursene reneste arenaer for de flinke duksene som uansett hadde klart seg bra, mens de vanligestudentene fallerutenfor fordi de tror de ikke kan si noe fornuftig. Det er kanskje ikke helt i tråd med satsingen på eliten som er så populær i skolevesen og forskning, men dersom fakultetet ikke har råd til å både gjøre de alminnelige studentene flinkere og gjøre de svært gode enda bedre, bør det helt klart fokuseres på de alminnelige studentene.

Det er bare Oslo-jussen som henger igjen i den gamle klassiske studiemodellen med store forelesninger, lange lesedager og en stor årseksamen. Det lukter med andre ord støv av dagens selvstudiumsmodell. Mer oppmøte og kurs kan gi mer varierte eksamensformer, for eksempel muntlige fremføringer i stedet for den evinnelige skriftlige skoleeksamen. Og obligatorisk oppmøte kan være en fin måte å «dytte» studentene til å bli mer aktive i læringsprosessen.

Det er en vennlig tvang, som fører studentene inn i systemet, presser dem til å lære og til å sette seg inn i ting, i tillegg til at det kan skape gode rutiner slik moderne «nuding»-psykologi anbefaler oss. Studenter som får rutiner tidlig i studieløpet kan klare seg bedre på egen hånd senere. Og økt aktivitet lærer studenter at det å være aktive ikke er farlig. Mer aktivitet fører til økt trygghet i faget, siden en blir mer vant med det etterhvert. Og faglig trygghet trenger en av Norges mest nervøse og stressede studentgrupper.

Fakultetet må likevel unngå å gjøre undervisningen til en urimelig tvangstrøye. Dersom det blir evalueringer underveis må en finne måter som gjør evalueringene like trygge som dagens eksamener med to sensorer. Tiltak som hyppigere student-evalueringer og skjerpet tilsyn fra uavhengige tilsynssensorer kan ivareta studentenes trygghet og tillit. Det er heller ikke noen vits i å innføre den rigide Bergens-modellen. Men foreløpig er det ingenting i planene til fakultetet som tyder på at de nye ordningene vil være så omfattende, siden det bare er foreslått noen få obligatoriske timer i uken. Det burde ha en positiv smitteeffekt på resten av undervisningen.

JSUs flertall har ikke ønsket å gjøre dette. Men det motsatte er dessverre å tviholde på en modell som passer dem som uansett vil greie seg. Flere mener at den vanlige student trenger et vennlig push. Obligatorisk undervisning er et godt tiltak for å sikre at flere lykkes på jussen. JSU-flertallets motstand mot obligatorisk undervisning bør etter min mening derfor ikke lykkes.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: